Privacy policy

DISQ ingår endast avtal med personer som är minst 18 år gamla. Medlemmen garanterar att han eller hon anger ett korrekt födelsedatum. DISQ har rätt till att upplösa avtalet om det visar sig att medlemmen är yngre än 18 år.

DISQ behandlar medlemmens personuppgifter inom ramen för tillämpliga lagar och förordningar om skydd av privatlivet, särskilt personuppgiftslagen (GDPR), på ett sätt och för de ändamål som beskrivs mer detaljerat nedan.

I samband med affärsverksamhet behandlar DISQ personuppgifterna för följande ändamål:

– Fakturering

– Administration av kundfordringar

– Hantering av klagomål och tvistlösning

– Att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier och oegentligheter

– För marknadsundersökningar och kommersiella ändamål såsom försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter relaterade till DISQ´s tjänster.

– DISQ får lämna denna information till en tredje part till vilken den har tilldelat fordran inom ramen för ovan nämnda ändamål.


Klarnas dataskyddsinformation